A thai masszázs atyja

Az ősi feljegyzések szerint Sivagó Kómárpádzs (Ez a név mai kiejtése, a Divjávadána szerint: Dzsívaka Kumára-bhúta, más források alapján Dzsívaka Kumára-bhatta), a thai masszázs- és medicina atyja, Buddha legnevesebb orvos kortársa ingyenes orvosi ellátást nyújtott mind Buddha, mind más szerzetesek számára, és a Dzsívakarma nevű szerzetesi közösségnek adományozta Rádzsagahában (ma Rádzsgir) lévő mangóligetét. Dzsívaka széles körben ismert gyógyító volt, s életéről, valamint orvosi sikereiről a Buddhizmus majd minden ágának iratai leírással szolgálnak.

A páli, szanszkrit és kínai nyelvű források különbözőképp mesélik el Dzsívaka születését, ám abban egyetértenek, hogy a gyermeket Abhaja, Bimbhiszára király fia nevelte fel.

A Tipitaka (Tripitaka) szerint, amikor felnőtt, nevelőapja tudta nélkül Takkasilába (ma Taxila) ment, ahol hét évig folytatott orvosi tanulmányokat. Képzése befejeztével első páciensének meggyógyításáért tizenhatezer kahápanát, egy szolgát, egy szolgálólányt és egy hintót kapott, a hozzá tartozó lovakkal. Rádzsagrahába visszatérve Bimbhiszára és a király ötszáz feleségének orvosa lett.

Amikor Csandapaddzsóta, Uddzséní (ma Uddzsain) királya beteg volt, Bimbhiszára elküldte hozzá Dzsívakát. Csandapaddzsóta ki nem állhatta a tisztított vajat (ghít), ám ez a gyógyuláshoz szükséges gyógyszer nélkülözhetetlen összetevője volt. Dzsívaka elkészítette az orvosságot, majd a királyi elefánt hátán elmenekült az uralkodó haragja elől, még mielőtt az rájöhetett volna, milyen szert készített neki. Paddzsóta király végül meggyógyult, s hálából egy Szívéjjaka anyagból készült értékes ruhát küldött Dzsívakának, aki Buddhának ajándékozta azt. A páli nyelvű iratok több olyan történetet is megemlítenek, amikor Dzsívaka valamiért nem tudta befejezni Buddha kezelését, ám Buddha a távolból is olvasva gondolatait, mindent elvégzett, amire a kúra sikere érdekében szükség volt.

Miután Dzsívaka elérte a megvilágosodás első lépcsőjét, heves vágy ébredt benne, hogy naponta kétszer meglátogassa Buddhát. Annak érdekében, hogy ne kelljen a szerzetesekhez elvezető hosszú utat megtennie, saját mangóligetében épített nekik egy kolostort.

Dzsívaka orvosi hírneve több munkához juttatta őt, mint amennyit el tudott látni, ám emiatt sohasem hanyagolta el a szerzetesi közösség iránti kötelességeit, amelyhez sokan csatlakoztak pusztán azért, mert világi emberként nem volt elég pénzük arra, hogy megfizessék Dzsívaka szolgáltatásait. Attól félve, hogy ez a közösség elvilágiasodásával jár majd, Dzsívaka arra kérte Buddhát, tiltsa meg azt, hogy a betegek is a szerzetesi közösség tagjává válhassanak.

Buddha úgy nyilatkozott, hogy világi hívei között Dzsívaka a legkedvesebb az emberek szívének.

Dzsívakára Thaiföldön az orvoslás atyjaként tekintenek, aki a növények, ásványok és a masszázs gyógyhatását leíró tudás kútfeje. Tanítása a buddhizmussal egy időben érkezett az országba.

Cím:

1031 Budapest, Vizimalom sétány 6.

Telefon:

+36 50 10 46 756

E-mail:

info[kukac]termeszetgyogyasz.co.hu