free website maker


Adatkezlési tájékoztató

Az adatkezelő

Bakaja Zoltán egyéni vállalkozó,

1031 Budapest, vizimalom sétány 6.

Kapcsolattartás

Vállalkozásomat e-mailben vagy telefonon érheti el. Ilyen esetekben az ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezelem, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a vállalkozás jogos üzleti érdeke.

Számlák

Amennyiben ön igénybe veszi szolgáltatásaimat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeimnek teszek eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tárolom.

Adattovábbítás:

a számlaadatokat a számláimat feldolgozó könyvelő céggel megosztom.

Harmadik fél által feldolgozott adatok

A weboldal kódjában analitikai sütik találhatóak. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A sütik használatának letiltásáról a böngészőjének útmutatójából tájékozódhat.

A legtöbbet használt böngészők leírásai

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (bármely böngészőre elérhető).

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, az oldal alján megadott elérhetőségeimen léphet velem kapcsolatba.

Panasztétel

Panaszával a következő hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: http://naih.hu

Cím:

1031 Budapest, Vizimalom sétány 6.

Telefon:

+36 50 10 46 756

E-mail:

info[kukac]termeszetgyogyasz.co.hu